Talere

Fred Håberg er pastor i pinsemenigheten Klippen, Sandnes. Han er kjent som en kunnskapsrik og samlende leder og en inspirerende taler. 

Steinar Slotten er pastor i Betania, Fauske. Han er en dyktig bibellærer som har evnen til å gjøre vanskelige temaer forståelige. 

Daniel Mathiesen er bibelskolerektor ved Bibelskolen Substans i Bergen. Han er aktiv i Bergenskirken og styreleder i Pinsevennenes Barne og Ungdomsutvalg. En dyktig taler som kommuniserer med alle aldersgrupper.

Jarle Waldemar er hele norges barneevangelist og er kjent for sine TV-program, CD-innspillinger, bøker og barnemateriell. Han kom for en tid tilbake med boken "Tro i hjemmet" og vil ha seminarer omkring det samme teamet.

Espen Gilsvik er daglig leder i Ny Generasjon, aktiv i JesusChurch og tidligere leder i Jesus Revolution. 

Daniel Lund er pastor i Filadelfia, Alta. Daniel er en ærlig og herlig nord-norsk forkynner som står i et menighetsarbeid som har vært i vekst gjennom flere år.

Maria Fjellheim er Mo-jente, og har vært en av lederne i Familiekirka gjennom flere år. Det siste året har hun vært elev på Hedmarktoppen Folkehøgskole, og endelig får vi høre henne tale på actfestival.

Redvald Hjulstad er pastor i Familiekirka i Mo i Rana og leder for actfestival. Han taler i avslutningsmøtet på søndag, og vil berøre generasjonenes betydning, plass og funksjon for framtiden i nord.